A szívfrekvencia-ingadozás mérése és szerepe a szív és a keringési rendszer edzettségének megállapításában

Bármilyen egészségmegőrző mozgás illetve rehabilitációs mozgásterápia intenzitásának mérése leginkább a pulzusszám és a vér tejsavszintjének meghatározásával történik.

Az egészségmegőrzés céljából végzett fizikai aktivitás, a fitness és a rehabilitáció területén egyszerűbb módszerekkel, a pulzusszámmal dolgoznak.

Az edzésvezetés és a terhelésmérés során EKG-pontosságú szívfrekvencia-mérésre objektív módszerként van lehetőség. A készülék egy vezeték nélküli, mellkaspántból és egy csuklóra erősíthető órából álló pulzusmérő eszköz, amely alkalmas az edzésintenzitás meghatározására és mérésére, mivel a pulzusszámban bekövetkezett változás közvetlen következménye a megváltozott oxigénszükségletnek, légzési frekvenciának és az izmokban felhalmozódott tejsav mennyiségének.

A teljesítménymeghatározó, terhelést mérő, pihenőfázis-meghatározó valamint egészségmegőrző célokat szolgáló pulzus-megállapítás más biokémiai paraméterekkel szembeni előnye, hogy egyszerűen elérhető, anélkül, hogy a vizsgált személy testét bármilyen behatás érné. A pulzus nem ad információt az egyes szívciklusok elrendeződéséről, hosszúságáról, hosszúságkülönbségéről. Ez utóbbit az EKG-görbe R-R-intervallumairól lehet leolvasni.

Nyugalomban és terhelés után a szívtevékenység nagy időbeli ingadozást mutat, melyet szívfrekvencia-ingadozásnak vagy szívfrekvencia-variabilitásnak nevezünk. A szívfrekvencia-ingadozással a szív munkavégzését minősíthetjük. Az egyes ms-ban mért R-R-Intervallumok sorrendjében megfigyelhető szabálytalanságot (standard elhajlás) szívfrekvencia-ingadozásnak nevezzük.

Szívfrekvencia-ingadozást befolyásoló tényezők:

 • vegetatív idegrendszer
 • légzés
 • helyzetváltoztatás (fekvés, ülés, állás)
 • napszak
 • életkor
 • belső sajátosságok
 • pszichés és fizikai stressz, mentális feszültség
 • megbetegedések
 • fizikai terhelés
 • gyógyszerek

A szív- és érrendszeri edzettség a szervezet teljesítőképességének egyik legfontosabb összetevője, mely a munkát végző izmokhoz szállított oxigén nagyobb mennyiségét, valamint az izmok oxigén felhasználásának megnövekedett hatékonyságát jelenti. A szív- és keringési rendszer edzettsége függ a nemtől, életkortól, aktivitási habitustól, öröklött tényezőktől, valamint az egészségi állapottól.

Edzettségünk 15-30 év között a legjobb, s az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken. Passzív életmódot folytatóknál az általános aerob kapacitás 10 évente 10%-kal csökken. Az aerob teljesítőképesség mérésére a kifinomult laboratóriumi körülmények között végzettektől egészen a legegyszerűbbekig sokféle teszt létezik, melyek célja a maximális oxigénfelvevő képesség meghatározása. A terhelési fokozat alapján két kategóriát különböztethetünk meg: a maximálist és a szubmaximálist.A maximális intenzitáson végrehajtott teszteket inkább sportolókon végzik.

Az egészségmegőrzés céljából tréningezők és rehabilitáción részt vevők csak ritkán élnek a drága és kimerítő laboratóriumi tesztelés lehetőségével, ugyanakkor nagy érdeklődést mutatnak teljesítőképességük objektív megítélése iránt. Gyakran foglalkoztatják őket az alábbi kérdések:

 • Mennyire vagyok fitt?
 • Hogyan tudnám nyomon követni a fejlődésem?
 • Meg tudom-e ezt tenni a pulzusmérő órám segítségével?

Az Own Index Fitness Test, amely a nyugalmi pulzus és a szívfrekvencia-ingadozás analízisének segítségével a szív- és érrendszeri teljesítőképesség mérésére lett kifejlesztve - áttörést jelent a fittségi tesztek világában. A teszt bárki által könnyedén elvégezhető és csupán öt percet vesz igénybe.

A teszt legszükségesebb adatai a következők: nem, életkor, testmagasság, testsúly, az egyénileg meghatározott aktivitási szint, a pulzusszám és a pulzusváltozás nyugalomban. A tesztelés az adatok megadása után kezdődik. A pulzus és a szívfrekvencia-ingadozás mérésére nyugalomban kerül sor. A teszt összesen 255 ütést számol, tehát a mérés maximális ideje 5 perc. A tesztelés menete a grafikus kijelzőn követhető nyomon. A tesztalanyoknak egy kényelmes pihenőpozícióban (ülésben vagy fekvésben) kell elhelyezkedniük. A mérés alatt igyekezzünk az összes zavaró tényezőt kiszűrni.

Az Own Index Fitness Tesztek speciális órákkal hajthatók végre. Semmilyen más eszközre, felszerelésre nincs szükség. A tesztet bárki bárhol önállóan el tudja végezni. Fontos, hogy a mérés nyugodt körülmények között történjen. A következetesség, folytonosság és megbízhatóság elveit szem előtt tartva a teszt ismétlésekor mindig ugyanazokat a feltételeket kell megteremtenünk. A fittségi tesztek elvégzésének csak akkor van értelme, ha a kapott eredményt értelmezni, kategorizálni tudjuk.

A teszt segítségével a tesztalany olyan eredményhez jut, mely a relatív maximális oxigénfelvétel értékével, illetve az aerob edzettség mérésére használt paraméterekkel összefüggést mutat (korrelál). Ez pontosan megmutatja, szervezetünk hány milliliter oxigént tud szállítani és hasznosítani percenként és testsúly kilogrammonként. Az azonos nemű és korú egyének szív-és érrendszeri edzettségének összehasonlítása az alábbi minősítések alapján történik: nagyon gyenge, gyenge, kielégítő, átlagos, jó, nagyon jó, kiváló.

Az edzettségi állapot minősítése és osztályba sorolása az egyéni teszteredmények értelmezésének egy nagyon jó módszere. Mivel a szív- és keringési rendszer egészségi állapota az aerob edzettséggel szoros kapcsolatban áll, a gyenge és a kielégítő kategóriákba sorolt kliensek egészségi állapotukon leginkább rendszeres testmozgással javíthatnak. Az átlagos kategóriábatartozók egészségi állapotuk stabilizálásának céljából folytathatják jelenlegi edzésprogramjukat. Ha viszont edzettségi állapotukon javítani szeretnének, a terhelés összetevőit fokozatosan változtatni kell. A nagyon jó csoportba tartozók már jó egészségi és edzettségi állapotban vannak. További teljesítményjavulásra az edzésfeladat növelésével tehetnek szert.

A szív- és keringési rendszer javulása 10-12 hét leforgása alatt felnőtteknél átlagosan 12-15%. Ebben az esetben az edzések száma hetente 3-4, intenzitása mérsékelt, az edzésidő pedig legalább 30 perc.A teszt használójának egyáltalán nem kell megerőltetnie magát fizikailag, ami növeli a teszt alkalmazási lehetőségét, így az idős emberek vagy mozgásszervi megbetegedésben szenvedők fittségi állapota is könnyedén meghatározható.

A tesztek hitelessége akkor adott, ha valóban azt méri, amit mérnie kell. A laboratóriumi valamint az Own Index Fitness Test mérési eredményeinek korrelációs együtthatója 0,97 (a teljes egyezés értéke matematikai értelemben 1 lenne), valamint a VO2 max. értékének standard hibaszázaléka 6,5% volt (10% alatti hibaszázalék esetén már nagyon jónak számít). Kezdők esetében az Own Index Fitness Test az egészség és a fitness világába történő fokozatos belépést teszi lehetővé, míg a haladók aktuális edzettségi állapotukról kapnak visszajelzést, ami motivációul szolgálhat az edzés folytatásához vagy az edzésterv megváltoztatásához.

 

szerző:
Bajnok Ildikó

Archívum

Archivált írás. A benne foglaltak aktualitása nem garantált, illetve nem feltétlenül tükrözik a vonatkozó tudományterületek jelenlegi ismeretanyagát, szempontjait és hangsúlyait.

GYÓGYTORNAPRAXIS.hu – Gyógyítás a teljesség igényével

Egyszerű szöveg

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.