Gyermekkor Alapítvány

A Gyermekgyógyítás Korszerűsítéséért Alapítványt (röviden Gyermekkor) a Madarász Utcai Gyermekkórház és Rendelőintézet dolgozói hozták létre, a beutalt kis betegek színvonalasabb ellátása és a gyermekgyógyítás korszerűsítése érdekében.

Az alapítvány céljai:

  • A gyermekkórház és intézményei eszköz és műszerparkjának modernizálása, korszerűsítése
  • A kórház és intézményei megújítása, rekonstrukciós bővítése
  • Korszerű hazai és külföldi gyógyászati eljárások átvételének és helyi adaptálásának segítése
  • A dolgozók szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése

A gyermekek kórházi tartózkodásának megkönnyítése, a szülők bent tartózkodásának támogatására történő erőfeszítések segítése

A kuratórium határozata szerint a szabályoknak megfelelően minden ülés nyilvános. A döntéseket minden ülés után ismertetik, az interneten is. Jogi, pénzügyi, társadalmi szempontból működésük teljesen átlátható, ellenőrizhető. A 2001-es évben a személyi jövedelemadók 1 százalékából 14 millió forinthoz jutottak. További nagy értékű adományokkal segítették működésüket magánszemélyek, civil szervezetek, cégek.

Az utóbbi években tevékenységük fő iránya: az épület adottságainak javítása, műszer-, eszközbeszerzések támogatása és szakdolgozóik, orvosaik továbbképzésének támogatása. A tavalyi évben több mint 70 szakdolgozójuk magasabb képzettséget szerző tanulását finanszírozták.

Nagy súlyt fektetnek a szülő-gyermek kapcsolat támogatására, a szoptatás propagálására és elősegítésére. Ennek érdekében az alapítvány tavaly átérezve a kórház (közismerten) sanyarú anyagi helyzetét, a tb-támogatás sajnálatosan alacsony szintjét komoly anyagi erőfeszítésekkel 3 vécé-fürdőszoba komplexum építését vállalta annak érdekében, hogy a szülők kórházi tartózkodását megkönnyítsék.

Ön is segítheti a Gyermekkor Alapítvány sikeres működését:

Számítanak a szülők, vállalatok, pénzintézetek, vállalkozók, minden bel- és külföldi adományozó jóindulatára, konkrét támogatására, bármilyen formában. Szívesen fogadják a pénzadományokat (ezeket a kórház pontos igényei szerint osztják el a legsürgetőbb beruházásokra), de nagy szükségük van minden segítségre, legyen az bármilyen szolgáltatás, berendezés vagy eszköz, amelyek a kórház költségvetési hiányosságainak csökkentésével, vagy megtakarítással járnak (pl. szerelés, karbantartás, nyomdai és reklámtevékenység stb.)

 

Gyermekgyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány
1131 Budapest, Madarász u. 22-24.
Tel./Fax: 320-8825

forrás: archívum
(Patika Tükör – 030305)

GYÓGYTORNAPRAXIS.hu – Gyógyítás a teljesség igényével

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.