Szerv itt, csere ott

Egyre élesedő vita van kibontakozóban az Egyesült Államokban arról, hogy milyen körülmények között lehessen felhasználni egy elhalálozott szerveit transzplantáció céljából.
A tengerentúli országban csaknem kilencvenezren vannak a különféle várólistákon. ők nap mint nap reménykednek az előrejutásban, nap mint nap eljátszanak a gondolattal, hogy hamarosan őket riasztják veséjük, májuk, tüdejük vagy éppen szívük kicserélése végett.

A jelenlegi szabályozás szerint minden esetben meg kell kérdezni a potenciális donort ill. hozzátartozóját, hogy szerveit felhasználhatják-e. Az egyértelműbb szabályozás önmagában sokat segítene a listákon várakozók számának csökkentésében. Ebben a megközelítésben nem lenne a rendszer "megengedőbb", de összességében mégis több műtét lenne elvégezhető, ha azok akik nem kívánják hogy haláluk esetén arra alkalmas szerveiket átültessék, még éltükben, egészségükben nyilatkoznának erről. Ezek száma a feltételezések szerint jóval kevesebb lenne, mint azoké (érintettek és hozzátartozók), akik az őket (ill. hozzátartozójukat) ért baleset után elutasítják a szervkivételt. Ezt támasztja alá az is, hogy az emberek általában nem számolnak a halálukkal, ezért többnyire még azoknál sincs napirenden a szerveik felhasználását tiltó nyilatkozattétel, akik a kérdéssel kapcsolatban – eleve és határozottan – elutasító álláspontra helyezkednek.
A másik megoldás szerint minden egyes embert meg kellene kérdezni, hozzájárulnak-e szerveik felhasználáshoz, avagy nem. Talán ez is csökkenthetné a várakozási időt, de a megítélés nem egyöntetű, az ellenérzés pedig ezzel a verizóval szemben a legerősebb.
Mi a helyzet itthon?
Magyarországon a szervkivétel elvégezhetô, ha valaki ellene még életében nem tiltakozott. Az érvényes jogi szabályozás szerint a tiltó nyilatkozatokat az Országos Transzplantációs Nyilvántartásba iktatják. A szükséges formanyomtatványt családorvosunk, kezelőorvosunk közvetítésével szerezhetjük be. A szervkivétel megkezdése előtt a nyilvántartás megkérdezése a donort kezelő osztály részéről minden esetben kötelező.
A fentieken túlmenően a tiltakozás bármilyen más írott formája elfogadható, azt akár a személyi irataink között is tarthatjuk. 1999 nyara óta nem szükséges a hozzátartozóktól tudakozódni az agyhalott szerveinek kivételét illető korábbi (feltételezett) szándékáról. Az agyhalál megállapítását követôen – tiltakozó nyilatkozat hiányában – az átültetésre alkalmas szerv kivételére sor kerülhet. A hozzátartozók felé tájékoztatási kötelezettség áll fenn. Kiskorú esetében a szervkivételhez az elhunyt szüleinek ill. törvényes képviselôjének írásbeli hozzájárulása szükséges.


(–VBE–)

2005-10-06

GYÓGYTORNAPRAXIS.hu – Gyógyítás a teljesség igényével

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.