A beteg joga – Egyenrangú felek

Jelenleg Magyarországon minden betegnek - legyen az felnőtt vagy gyerek - joga van a szabad orvosválasztáson túl ahhoz is, hogy gyógyítói egyenrangú partnerként kezeljék. Ennek megfelelően a pácienst tájékoztatni kell betegségéről - számára is érhető formában ", és felvázolni, hogy milyen kezelési lehetőségek vannak jelenlegi állapotában. Ezek ismeretében a beteg dönthet, és orvosai kötelesek elfogadni döntését.

Sokan a betegjogok fent leírt, legalapvetőbb részeivel sincsenek tisztában, hiszen az elmúlt negyven esztendőben kialakult egy olyan szemléletmód, amely kiskorúsította a beteget, s ezzel alárendelte orvosának. Ezt a látásmódot nehéz felszámolni, de a jogszabályi háttér ma már egyértelműen rendezi a betegek jogait.

1994-ben jött létre a Szószóló Betegjogi Alapítvány. Ez volt az első szervezet Magyarországon, amely a betegek jogainak védelmét tűzte zászlajára. ők szorgalmazták a betegjogi képviseleti rendszer bevezetését is: 2000-ben 54 érdekvédő kezdte meg a munkát. A képviseleti rendszer az ÁNTSZ fenntartásában működött, de a kellő anyagi források hiányában, kevés betegjogi képviselőt tudtak foglalkoztatni, és továbbképzésüket sem tudták biztosítani, így a rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Az átszervezés megtörtént, így 2004. január 5-én megkezdte működését a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány. A jogszabályok, amelyek leírják, milyen jogok érvényesítését kérhetik számon az egészségügyi intézményeken, már régen megszülettek. 1997 óta hatályos az a törvény (1997. évi CLIV.), amely széleskörűen szabályozza a betegek jogait és kötelezettségeit, és ebben az évben születtek meg a gyermekvédelmi gondoskodást szabályozó paragrafusok is (1997. XXXI.). (Az előbbieknél négy évvel korábbi a szociális ellátásban részesülők jogairól rendelkező törvénycikkely.) Ezeket az előírásokat kell majd szem előtt tartania annak a közel hatvan, új betegjogi képviselőnek, akik képzését már biztosítják. Velük együtt száz fölé emelkedhet azoknak a jogvédőknek a száma, akikhez a betegek a gondjaikkal fordulhatnak.

Minden egyes kórháznak vagy rendelőintézetnek van egy, területileg illetékes képviselője, akinek fogadóórájáról a tájékoztatót az intézményen belül el kell helyezni. A képviselő felvilágosítást adhat a jogokról, illetve ha a kezelés során jogsérelem ért valakit, segít orvosolni azt. Persze mindez csak akkor lesz valóban működőképes, ha a beteg tájékozott és tisztában van mind az őt megillető jogokkal, mind a rajta számon kérhető kötelezettségekkel. A szükséges tudnivalók elolvashatóak a Szószóló Alapítvány honlapján, illetve szórólapjain.

 

-práger-

forrás: archívum
(Patika Tükör – 040703)

GYÓGYTORNAPRAXIS.hu – Gyógyítás a teljesség igényével

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.