Jogi nyilatkozat

SZERZŐI JOGVÉDELEM, FELHASZNÁLÁS

Az orvosiLexikon.hu oldalain olvasható cikkek, vélemények, érvelések, állásfoglalások és javaslatok, valamint a táblázatok tanulmányozása, kalkulátorok használata, a kapcsolódó olvasói vagy szerkesztőségi hozzászólások megfontolása nem váltják ki az alap- illetve szakellátásban dolgozó orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételt, konzultációt, kivizsgálást. Óvjuk attól, hogy kizárólag az orvosiLexikon.hu információira támaszkodva állapítson meg diagnózist, vezessen be terápiát, "öngyógyítást". Az ebből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Gyógyszer és – gyógyszernek nem minősülő – gyógyhatású készítmény alkalmazása esetén feltétlenül olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Az orvosiLexikon.hu írásos tartalma szerzői jogvédelem alatt áll az 1999. évi LXXVI törvény alapján. Fenntartunk minden vonatkoztatható jogot a szerzői jogok, a védjegy, a szabadalmi jogok, a szakmai és kereskedelmi titkok körében, valamint minden olyan tulajdoni jog tekintetében, mely weboldalunk tartalmával, szolgáltatásaival, megoldásaival hozható összefüggésbe. A vonatkoztatható jogok körébe tartozó tartalmi elemek, szolgáltatások, megoldások felhasználása kizárólag az oldal tulajdonosának, fenntartójának, szerkesztőinek előzetes írásos hozzájárulása után és alapján nyerhet megvalósítást. Ilyetén hozzájárulás a kereskedelmi, profit célzatú felhasználás esetére nem terjed ki, az erre vonatkoztatható jog esetleges átadása külön eljárás lefolytatása során megfogalmazott, előzetes írásos megállapodáshoz kötött. Amennyiben – világhálós forrásában szabad, illetve jogszerű felhasználhatóságúnak jelzett – bármely illusztrációs anyagunkhoz igazolhatóan kizárólagos tulajdoni joga fűződne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, annak a lehető legrövidebb időn belüli eltávolítása végett. Az orvosiLexikon.hu illusztrációs anyagainak kiemelt forrásai: 123rf.com, unsplash.com (unsplash+), Wikimedia Commons, morguefile.com.

Az orvosiLexikon.hu jogutódja a 2003-ban alapított orvosAneten.hu tartalomszolgáltató portálnak, ugyanazon fenntartó és főszerkesztő gondozásában és irányításával.

FELELŐSSÉG

Az oldalainkon található internetes kapcsolódási pontok (linkek) által megcímzett honlapok tartalmáért, harmadik félhez köthető szolgáltatásokért, ezek megfelelőségéért, minőségéért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért, jogkövetéséért a honlap tulajdonosai, üzemeltetői, szerkesztői felelősséget nem vállalnak, az a harmadik fél felelősségi körébe van utalva.

Portálunk fenntartója és szerkesztői nem garantálják a szolgáltatás folyamatosságát, a szolgáltatás elérhetőségét részben vagy egészben, nem garantálják hibamentességét, biztonságát, megbízhatóságát, műszaki és tartalmi minőségét, időszerűségét, nemkülönben a letöltés alá kerülő digitális tartalom, adatok, fájlok minden szempontból biztonságos mivoltát. A weboldal használata, a szolgáltatások igénybevétele minden esetben a felhasználó felelősségére történik. Ennél fogva az oldal tulajdonosát, üzemeltetőjét, szerkesztőit felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli semmilyen jellegű vélt vagy valós, közvetlen vagy közvetett kár felmerülése esetén, ideértve, de nem kizárólagosan a várt haszon elmaradásából, az egészség megőrzésének vagy helyreállításának elmaradásából, a jóhírnév vagy bármilyen adat elvesztéséből, a felhasználás képtelenségéből, elmaradásából, jogosulatlanságából, járulékos költségeiből, harmadik fél tevékenységéből, és bármilyen más kompetens vagy inkompetens felhasználásból fakadó esetleges károkat, még akkor sem, ha az eseteleges kockázat tekintetében az oldal szerkesztője figyelmeztetéssel él.

Az orvosiLexikon.hu látogatójaként és felhasználójaként kártalanítási kötelezettség terheli a portál tulajdonosával, üzemeltetőivel, szerkesztőivel, partnereivel szemben, amennyiben a honlap használata kapcsán magatartása, működése sérti az érvényben lévő jogszabályokat, különösen ha jellegében támadó szellemű, a honlap tartalmának, szerkezetének önkényes megváltoztatására irányul, funkcióinak ellehetetlenítését célozza, sérti az egyénhez és közösséghez fűződő jogokat.

Az orvosiLexikon.hu felhasználójaként a tartalomhoz hozzászólhat ott, ahol erre a felület lehetőséget biztosít. Ezzel összefüggésben Ön

(a) elfogadja azt, hogy az orvosiLexikon.hu fenntartóját egyidejűleg felhatalmazza a beküldött tartalom nem kizárólagos, de teljes körű felhasználására, megjelenítésére, reprodukálására, módosítására, átdolgozására, megjelentetésére, előadására, terjesztésére, archiválására, fordítására, reklámozására, valamint – részleges vagy teljes körű felhasználásával – származtatható alkotás kidolgozására, összeállítására;
(b) garantálja, hogy az Ön által felvitt tartalom tekintetében rendelkezik minden szükséges jogi, erkölcsi és egyéb felhatalmazással, amik szükségesek lehetnek az oldal üzemeltetője felé történő, előző (a) pontban leírt engedélyek átruházásához;
(c) nyugtázza, hogy az oldal szerkesztőjének elidegeníthetetlen joga (ellenben nem kötelessége), hogy belátása szerint megtagadja az Ön által szolgáltatott tartalom közlését, kezdeményezze a már közzétett anyag visszavonását, eltávolítását, a közzétett anyag hozzáférhetőségének korlátozását, tiltását bármikor, bármilyen okból, saját mérlegeléséből kifolyólag, indoklás és előzetes jelzés nélkül is;
(d) elfogadja azt, hogy a honlap üzemeltetőjének, fenntartójának, szerkesztőjének hozzászólására vagy kérdésére nincs reagálási kötelezettsége.

Továbbá elfogadja azt, hogy

(a) tevékenysége nem lehet törvényellenes, ártalmas vagy fenyegető, semmilyen bejegyzése, hozzászólása nem lehet zaklató, rágalmazó, gyalázkodó, lealacsonyító, más hitét, meggyőződését, identitását, hovatartozását sértő, nem tehet obszcén, vulgáris megjegyzéseket, semmilyen módon nem akadályozhatja, nem lehetetlenítheti el a weboldal és szolgáltatásainak működését, nem cselekedhet az érvényben lévő nemzeti és nemzetközi törvények, jogszabályok ellenében;
(b) nem festhet hamis képet hovatartozásáról sem egyéni, sem közösségi szinten, saját tevékenységét, működését, bejegyzését nem tüntetheti fel másénak;
(c) nem használhatja fel az oldalt, tartalmát, szolgáltatásait üzletszerzési célzattal, kizár bárminemű törekvést a jogosulatlan tartalmi- és szolgáltatás-felhasználás, reklám, promóció, e-mail marketing, valamint a spam, a kéretlen levelek küldésének vonatkozásában.

ADATVÉDELEM, SÜTIK

Az orvosiLexikon.hu használata kapcsán keletkező adatokat rendszerünk gondosan védi összhangban a vonatkozó jogi szabályozással és annak szellemiségével. A tartalomkezelő keretrendszer fejlesztői közösség által kiadott hivatalos biztonsági frissítéseit figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk.

Oldalunkon nincs szükség és lehetőség olvasói regisztrációra, a teljes tartalom böngészhető megkötés nélkül.

Az orvosiLexikon.hu használatával Ön elfogadja, hogy honlapunk információs fájlokat, úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ a tartalomszervezés és -szolgáltatás biztonságos technikai és informatikai megvalósítása során. Ezek alapvető és szükséges sütik, kizárólag belső használatra.

Nem használunk harmadik félhez köthető sütiket, követőkódokat, nincs Google analízis, sem Facebook szkript. Oldalunk nem hordoz fizetett reklámokat, nem gyűjtünk email-címeket, nem küldünk hírlevelet.

Saját, független rendszerünk biztosítja a látogatási statisztikát, mely nem használ sütiket, anonimizált és harmadik fél nem férhet hozzá.

Honlapunk és az Ön saját biztonsága érdekében – rendszerünk naplózza a tevékenységet, mely a legutóbbi 10.000 rekord erejéig terjed. Az ennél régebbi adatok folyamatosan és véglegesen törlésre kerülnek.

Az interneten mindenki érkezik valahonnan és tart valahová, így – honlapunkra korlátozott böngésző munkamenet hiányában – a be és kilépési URL-eket más honlapok és szolgáltatások rögzíthetik.

Ahhoz, hogy a közösségi oldalak, keresők és egyéb webes szolgáltatások ne követhessék Önt személyes azonosítójához kötve, érdemes kijelentkeznie a kapcsolódó fiók(ok)ból.

Amennyiben sütik nélkül kívánja oldalunkat használatba venni, kérjük tiltsa le böngészőjében ezek fogadását.

 

orvosiLexikon.hu
független egészségügyi és tudományos ismeretterjesztő honlap