Nők a volán mögött

Legtöbb férfi ismerősömből mindig heves tiltakozást, parázs vitát vált ki, ha női gépkocsivezetőkről esik szó. Számtalan érvet sorakoztatnak fel a női vezetők ellen, én mégsem találom egyiket sem igazán meggyőzőnek. Mivel ez idáig egyetlen olyan megalapozott, tudományos tényeken nyugvó megállapítással sem találkoztam, amely azt támasztotta volna alá, hogy a férfiak jobb sofőrök, mint a nők, ezért magam próbálok ebben a "kényes" és sok nőt érintő kérdésben igazságot tenni.

Ha tudományos szempon-tok alapján közelítjük meg a kérdést, rá kell döbbennünk, hogy a férfiak és a nők agyának anatómiai felépítése, működése nem mutat különbséget. A bal agyfélteke vezérli a test jobb oldalát, a jobb félteke pedig a test bal oldalát.

A bal agyfélteke irányítja az írott és beszélt nyelvet, a matematikai számításokat, míg a jobb félteke legfontosabb képessége a téri konstrukció és a mintaérzékelés. Nos mivel mindkét nem agya azonos módon működik, talán más aspektusokat kellene számba vennünk ahhoz, hogy magyarázatot találjunk arra, vajon miért kevésbé ügyes sofőrök a nők, mint a férfiak. Köztudott, hogy a vezetésnél legfontosabb érzékszervünk a szemünk. A látás, a figyelem és az összpontosítás elengedhetetlen fontosságú, ha autót vezetünk. Lehet, hogy itt kell keresnünk a probléma okát? Előfordulhat, hogy a nők kevésbé tudják figyelmüket egy bizonyos dologra összpontosítani?

Néhány tudományos kutatás arra próbált rávilágítani, hogy a nők figyelme sokkal megosztottabb, mint a férfiaké - ez a feltételezés azonban nem igazolódott be. Talán azért sem, mivel a látás és a figyelem mind a férfiaknál, mind a nőknél azonos mechanizmusok alapján működik. A látás során a tárgyak minőségének meghatározása, a mintafelismerés a legfőbb feladat. Az agy látással foglalkozó területe a látókéreg. Az észlelés folyamatában nem a teljes látókéreg vesz részt, hanem annak különböző területei, melyek eltérő észlelési funkciók végrehajtására specializálódtak. Ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, hol vannak a tárgyak környezetünkben, először is el kell különítenünk a tárgyakat egymástól és a háttértől. Ezután az észlelőrendszerünk meghatározza a tárgy helyzetét a térben, tehát annak tőlünk való távolságát és mozgását. A figyelem egy részét a téri viszonyok vezérlik: ez választ ki a figyelem számára egy helyet a sok közül, és teszi lehetővé a figyelem áthelyezését az egyik térbeli pontról a másikra. Ebben a folyamatban a fali lebeny bizonyos részei, és a kéreg alatti területek egy része vesz részt. A figyelem egy másik formáját a tárgyak egyéb tulajdonsága, pl. színe, formája vezérli. Az agy elülső részén elhelyezkedő képletek felelősek a működéséért. Egy tárgyat térbeli helye vagy egyéb más tulajdonságai alapján kiválaszthatunk figyelmünk számára, de ezt a kétfajta szelekciót az agy két különböző területe végzi. Tehát a látás és a figyelem minden embernél azonos módon működik.

Mivel "tudományos" megközelítésünk sem vezetett eredményre, most már sejthetjük, hogy a vezetés egyéni képesség, tehetség kérdése, nem az eltérő agyműködés eredménye. Ennek ellenére érdemes olyan szempontokat számba vennünk még, melyek a nők gyengébb vezetési teljesítményét "magyarázzák" - természetesen férfi és női szemszögből is.

• Sok férfi a nők szemére hányja, hogy nem foglalkoznak eleget autójukkal, a vásárlásnál is csak praktikussági megfontolások vezetik őket (pl. az autó színe, mérete).

• A nőket kiszolgálja az autó, nem úgy, mint férfiakat, akik társként tekintenek legkedvesebb járművükre, és akiknek autójuk kapcsán olyan életérzések jutnak eszükbe, mint szabadság, függetlenség vagy státusszimbólum.

• Az autóvezetésben még kevésbé rutinos hölgyek többsége - a negatív sztereotípiák miatt - görcsösebben, félve megy ki egyedül a forgalomba.

De vannak olyanok is, akiket éppen mellettük ülő partnerük "hasznos tanácsai" feszélyeznek.

(Sajnos sokszor találkozom olyan férfiakkal és nőkkel is, akik már-már sportot űznek abból, hogy partnerük vezetési szokásait éppen akkor kritizálják, mikor a másiknak leginkább figyelnie kéne.)

• A férfiak szerint a nők képtelenek jól parkolni. Valóban sok nőnek okoz gondot a parkolás, főként a két kocsi közé való beállás, mert nem érzik autójuk szélességét, hosszúságát, és néhány próbálkozás után elveszítik türelmüket. Pedig ez is csak gyakorlás és kitartás kérdése lenne.

• Mindezek ellenére a férfiaknak azért be kell látniuk, hogy a nők udvariasabb vezetők. Számos kutatás bizonyította, hogy a nők intuitívabbak és érzékenyebbek, mint a férfiak, és ez természetesen az élet minden területén, így a vezetésben is megmutatkozik.

Az utóbbi időben számos tanulmány foglalkozott a férfiak és a nők közötti különbségekkel. Ennek egyik oka a nemi szerepek utóbbi száz évben bekövetkezett eltolódása, másrészt az élettani, pszichológiai kutatások, felfedezések voltak.

Számos kutatás feltételezte, hogy a férfiak és a nők agya eltérő. A férfiak és a nők közötti élettani különbségeket szexuális dimorfizmusnak nevezzük. Az egyik legfontosabb vizsgálódási téma napjainkban az, hogy kimutatható-e valamilyen szexuális dimorfizmus az agyban, amely felelős lehet a nők és a férfiak eltérő viselkedéséért. A szakembereknek nem sikerült elegendő bizonyítékkal szolgálniuk erre a kérdésre. Ennek ellenére bizonyos, hogy a fér-fiak és a nők agya több szempontból is különbözik. Az, hogy ez a nemi hormonoknak, a hipotalamusznak vagy egyéb más agyi képletnek köszönhető-e, még kérdéses. Épp olyan kérdéses, mint az, hogy a férfiak jobban vezetnek, mint a nők.

Potondi Eszter

forrás: Patika Tükör - 2003-01-15

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.