Környezettudatosság magasabb szinten

Mit vegyünk? Mit tegyünk, hogy környezettudatosabbak legyünk?

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2015.10.29-én tartotta a „Fenntartható életmód a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” elnevezésű, 341.213.609 Ft. támogatási összegű KEOP-6.4.0/14-2015-0001 azonosító számú kiemelt projekt zárórendezvényét, amely a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Társadalmunkban a fogyasztás, a különböző termékek felhasználása és elfogyasztása közvetlen és közvetett környezeti terhelést okozó tényezőként jelenik meg. A fogyasztás jellemzőiből származó környezeti problémák okai sokrétűek, melyben jelentős szerep jut a fogyasztói szokásoknak.

Mit tehetünk még környezetünk megóvásáért? Hogyan lehetünk környezettudatosabbak? Mit vegyünk? Mit tegyünk? Milyen szempontok alapján döntsünk?

„Az NFH fontosnak tartja a fogyasztók tájékoztatását. Egy jól tájékozott fogyasztó ugyanis tudatában van minden olyan ismeretnek, amivel felelősségteljes döntést tud hozni. A projekt indulásakor célul tűztük ki közel tízezer fogyasztó közvetlen megszólítását, és büszkén mondhatom, hogy e célunk megvalósult.” - említi beszédében Dr. Szente István a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mb. főigazgatója.

A szemléletformáló kampányok és rendezvények során célunk volt a napi, vagy a háztartáshoz kapcsolódó viselkedési alternatívák megismertetése és tudatosítása, az alábbiak szerint:

1.    „Válassza a „helyi”, illetve a minél kisebb szállítási távolságot igénylő termékeket!”
2.    „Válassza az alacsony feldolgozottságú, minél kevésbé csomagolt, vagy minél környezetbarátabb módon csomagolt termékeket!”
3.    „Vásároljon biotermékeket!”
4.    „Használjon környezetbarát tisztítószereket!”
5.    „Törekedjen az erőforrásokkal való takarékosságra!”

A 409.496.230 Ft összköltségű, 341.213.609 Ft. támogatású kiemelt projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósult meg. Az európai uniós támogatás segítségével elérendő célok:

•    A környezettudatosságra nevelő, a környezettudatos magatartásformák, szemléletek, közvetítése fogyasztóvédelmi intézkedések megvalósításával,
•    a környezettudatos fogyasztói magatartás erősítése.

A projekt keretében 37 helyszínt magában foglaló rendezvénysorozat is megvalósulhatott, melyen túlmenően óriásplakát kampány, kisfilmek, TV és rádió spotok, illetve tájékoztató kiadványok segítették az ismeretek hatékony átadását.

„A projekt és különösen a rendezvénysorozat megvalósítása sokak közös munkájának eredménye. Miként az afrikai közmondás is tartja: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, keress társakat.” Ezért köszönetet kívánunk mondani a közreműködő civil szervezeteknek, szakértőknek valamint munkatársainknak, hogy szakértelmükkel és áldozatos munkájukkal segítették a projekt célok megvalósítását.” - hangsúlyozta dr. Aranyi Péter, az NFH Stratégiai Kabinetének főosztályvezetője.

Molnár Ferenc Caramel beszédében kiemelte: „A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kampánya során magam is személyesen meggyőződtem arról, hogy az emberekhez akár játékos formában is közelebb hozhatóak, ezek a fogalmak és segítenek abban, hogy környezettudatosabban éljünk.„

GYÓGYTORNAPRAXIS.hu – Gyógyítás a teljesség igényével

Egyszerű szöveg

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és e-mail címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.