Váli Béla Edgár

Váli Béla Edgár

Főszerkesztő, tudományos szakíró, az orvosiLexikon.hu alapítója és fejlesztője.

Újságírói tanulmányait a hajdani Magyar Hírlapnál végezte, itt publikálta első írásait. Rövidebb-hosszabb ideig tartó informatikai, orvosbiológiai és filozófiai tanulmányokon túl öt évet végzett a SOTE Általános Orvostudományi Karán. Ennek befejezésére családi okból nem került sor. Bár évekkel később – térítéssel – a szigorló évet is befejezte volna, ezt a rektor, illetve a fellebbviteli grémium támogatása ellenére a kar dékánja nem engedélyezte. Látókörét szélesítendő természetgyógyászati tanulmányokat is folytatott, megerősítve hitét abban, hogy a kölcsönös előítéletek felszámolásával az evidencia alapú és komplementer orvoslás egyaránt támaszkodhat a másikra.

Az orvosiLexikon.hu a hiteles egészségügyi és tudományos ismeretterjesztés igényével indult, melynek már jogelődje (orvosaneten.hu) is különös hangsúlyt fektetett erre. Az ismeretterjesztés felelősség, így abban csak úgy értelmezhető a szakmai elkötelezettség, ha az egyéb érdekektől mentes, független újságírásban testesül meg.