Jogi nyilatkozat

[gac]

Az orvosiLexikon.hu oldalain olvasható hírek, cikkek, vélemények, megfontolások, érvelések, állásfoglalások és javaslatok, valamint a táblázatok tanulmányozása, kalkulátorok használata, a kapcsolódó tanácsadó fórum böngészése nem váltják ki az alap- illetve szakellátásban dolgozó orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételt, konzultációt, kivizsgálást. Óvjuk attól, hogy kizárólag az orvosiLexikon.hu információira támaszkodva állapítson meg diagnózist, vezessen be terápiát, "öngyógyítást". Az ebből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Gyógyszer és – gyógyszernek nem minősülő – gyógyhatású készítmény alkalmazása esetén feltétlenül olvassa el a betegtájékoztatót, és kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Az orvosiLexikon.hu írásos tartalma szerzői jogvédelem alatt áll az 1999. évi LXXVI törvény alapján. Fenntartunk minden vonatkoztatható jogot a szerzői jogok, a védjegy, a szabadalmi jogok, a szakmai és kereskedelmi titkok körében, valamint minden olyan tulajdoni jog tekintetében, mely weboldalunk tartalmával, szolgáltatásaival, megoldásaival hozható összefüggésbe. A vonatkoztatható jogok körébe tartozó tartalmi elemek, szolgáltatások, megoldások felhasználása kizárólag az oldal tulajdonosának, fenntartójának, szerkesztőinek előzetes írásos hozzájárulása után és alapján nyerhet megvalósítást. Ilyetén hozzájárulás a kereskedelmi, profit célzatú felhasználás esetére nem terjed ki, az erre vonatkoztatható jog esetleges átadása külön eljárás lefolytatása során megfogalmazott, előzetes írásos megállapodáshoz kötött. Amennyiben – világhálós forrásában szabad felhasználásúnak jelzett – bármely illusztrációs anyagunkhoz igazolható tulajdoni joga fűződne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, annak a lehető legrövidebb időn belüli eltávolítása végett.

Az oldalainkon található internetes kapcsolódási pontok (linkek) által megcímzett honlapok tartalmáért, harmadik félhez köthető (közösségi) szolgáltatásokért, termékekért, ezek megfelelőségéért, minőségéért, valamint a népszerűsítésükre irányuló reklámokért, valóságtartalmukért, a beépülő modulokért és szkriptekért, továbbá a kapcsolatos adatkezelési eljárásért, az esetleges közvetítői, kiszervezői, ügynökségi tevékenységért, ezek jogszerűségéért, jogkövetéséért a honlap tulajdonosai, üzemeltetői, szerkesztői felelősséget nem vállalnak, az a harmadik fél felelősségi körébe van utalva.

Portálunk fenntartói és szerkesztői nem garantálják a szolgáltatás folyamatosságát, a szolgáltatás elérhetőségét részben vagy egészben, nem garantálják hibamentességét, biztonságát, megbízhatóságát, műszaki és tartalmi minőségét, időszerűségét, nemkülönben a letöltés alá kerülő digitális tartalom, adatok, fájlok minden szempontból biztonságos mivoltát. A weboldal használata, a szolgáltatások igénybevétele minden esetben a felhasználó felelősségére történik. Ennél fogva az oldal tulajdonosát, üzemeltetőjét, szerkesztőit felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli semmilyen jellegű vélt vagy valós, közvetlen vagy közvetett kár felmerülése esetén, ideértve, de nem kizárólagosan a várt haszon elmaradásából, az egészség megőrzésének vagy helyreállításának elmaradásából, a jóhírnév vagy bármilyen adat elvesztéséből, a felhasználás képtelenségéből, elmaradásából, jogosulatlanságából, járulékos költségeiből, harmadik fél tevékenységéből, és bármilyen más kompetens vagy inkompetens felhasználásból fakadó esetleges károkat, még akkor sem, ha az eseteleges kockázat tekintetében az oldal szerkesztője figyelmeztetéssel él.

Az orvosiLexikon.hu látogatójaként és felhasználójaként kártalanítási kötelezettség terheli a portál tulajdonosával, üzemeltetőivel, szerkesztőivel, partnereivel szemben, amennyiben a honlap használata kapcsán magatartása, működése sérti az érvényben lévő jogszabályokat, különösen ha jellegében támadó szellemű, a honlap tartalmának, szerkezetének önkényes megváltoztatására irányul, funkcióinak ellehetetlenítését célozza, sérti az egyénhez és közösséghez fűződő jogokat.

Oldalunkon nincs regisztrációs kötelezettség, a teljes tartalom böngészhető megkötés nélkül. Az orvosiLexikon.hu használatával Ön elfogadja, hogy honlapunk információs fájlokat, úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ a tartalomszervezés és -szolgáltatás informatikai megvalósítása és elemzése során.

Az orvosiLexikon.hu jogutódja a 2003-ban alapított orvosAneten.hu tartalomszolgáltató portálnak, ugyanazon főszerkesztő gondozásában és irányításával.

 

orvosiLexikon.hu
független egészségügyi és tudományos ismeretterjesztő portál

Honlapunk böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy sütiket használjunk. További információ.×